Image Image

Văn hoá doanh nghiệp

Nhà cung cấp giải pháp năng lượng xanh hàng đầu toàn cầu.
class
Home / Chúng tôi / Văn hoá doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp

Image
Tầm nhìn Thiên Năng
Trở thành công ty năng lượng mới đẳng cấp thế giới được kính trọng nhất.
Image
Sứ mệnh Thiên Năng
Dành riêng để tạo ra một cuộc sống tốt hơn với năng lượng xanh.
Image

Giá trị cốt lõi

Đâu là giá trị cốt lõi của Tianneng Group trong quá trình phát triển?
Image
Trách nhiệm
Image
Sự đổi mới
Image
Cống hiến
Image
Chia sẻ
Image
Image

Tinh Thần Doanh Nghiệp

Image
TN Tinh Thần
Vũ trụ mạnh mẽ, năng lượng vô hạn
Image
Hướng Văn Hóa TN
Là một nền tảng, là một trường học, là một gia đình.