Image Image

Pin lithium

Năng lực sản xuất pin lithium 20+GWh
R&D, Sản xuất và Tiếp thị
Home / Sản phẩm / Pin lithium
class

Cell

Tianneng cung cấp nhiều giải pháp cell pin, bao gồm cell hình trụ NCM, cell hình trụ LFP, cell túi LFP và cell hình lăng trụ LFP, để đáp ứng các tình huống ứng dụng động cơ điện, nâng, viễn thông, lưu trữ năng lượng, dự trữ và các tình huống ứng dụng khác.

Bộ

Chúng tôi cung cấp Pin Lithium-ion thân thiện môi trường và các giải pháp lưu trữ năng lượng dự phòng cho các tình huống ứng dụng khác nhau, được sử dụng rộng rãi trong vận tải, đi lại, du lịch, phân phối, vệ sinh, thiết bị liên lạc, lưu trữ tại nhà, UPS/EPS, v.v.