Image Image

Trách nghiệm cộng đồng

Nhà cung cấp giải pháp năng lượng xanh hàng đầu toàn cầu.
Home / Chúng tôi / Trách nghiệm cộng đồng
class

Khái niệm phát triển bền vững

Tiếp tục tạo ra giá trị và tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn
Image

Sản xuất thông minh thân thiện môi trường

Tập đoàn Tianneng sản xuất thông minh thân thiện môi trường, làm lộ trình cốt lõi, tích cực thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số dựa trên đổi mới khoa học và công nghệ, đồng thời cố gắng thúc đẩy thay thế máy móc. Với sự trợ giúp của Internet, dữ liệu lớn và điện toán đám mây, Tianneng đã tạo ra một nền tảng sản xuất thông minh linh hoạt và nền tảng dựa trên đám mây dữ liệu lớn, xây dựng chuỗi công nghiệp sản xuất thông minh xanh giúp chuyển đổi và nâng cấp ngành công nghiệp pin và phát triển xanh của ngành.
Image

Tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải

Tianneng tuân theo các quy định phát triển công nghiệp và công nghiệp, đổi mới hệ thống quản lý EHS, kiên định với chính sách tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ việc ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm. Đồng thời thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn giới hạn phát thải ô nhiễm trong quá trình sản xuất và xây dựng hệ thống phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm toàn diện để đảm bảo hoạt động thực hiện quản trị lâu dài và ổn định và đạt tiêu chuẩn phát thải nước thải, khí thải và các chất gây ô nhiễm.
Image

Kinh Tế Tuần Hoàn

Tianneng đã thiết lập một mô hình làm việc tiêu chuẩn để tái chế và xử lý Pin thải và một hệ thống tiêu chuẩn để tái chế và sử dụng ắc quy chì thải trong nền kinh tế tuần hoàn và đã xây dựng chuỗi công nghiệp xanh khép kín tích hợp sản xuất, tái chế, nấu chảy và tái sản xuất, đạt tỷ lệ tái chế kim loại là 99% đối với pin thải, tỷ lệ tái chế nhựa là 99% và tỷ lệ tái chế axit dư là 100%.
Image

Tăng Trưởng Xanh

Tối ưu hóa chuỗi giá trị thượng nguồn và hạ nguồn của ngành năng lượng mới, cùng nhau tạo ra một hệ sinh thái công nghiệp xanh và hiện thực hóa sự phát triển hài hòa của bản thân doanh nghiệp, doanh nghiệp và ngành, doanh nghiệp và môi trường, Tianneng tích cực tích hợp năng lượng mới, năng lượng mới vật liệu, sản xuất thiết bị, sản xuất thông minh, dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ, và các dự án khác và nỗ lực hết mình để xây dựng một khu công nghiệp xanh.
Image

Cam kết tận dụng sức mạnh của
Tianneng để thúc đẩy phát triển xanh

Cam kết phát triển bền vững là nguyên lý cốt lõi trong quá trình phát triển của Tập đoàn Tianneng. Kể từ khi thành lập công ty, Tianneng đã cam kết thúc đẩy sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên với mức độ phát triển, chất lượng cao hơn và đáp ứng nhu cầu của con người về một cuộc sống tốt đẹp hơn với các sản phẩm sạch hơn và hiệu quả hơn. Chúng tôi tập trung phát triển theo hướng có lợi cho con người, môi trường và xã hội một cách bền vững.
Quản Lý Chuỗi Cung Ứng

Tập đoàn Tianneng hợp tác với các nhà cung cấp chất lượng cao toàn cầu để cùng nhau tối ưu hóa việc quản lý chuỗi cung ứng của hệ sinh thái. Các liên minh chiến lược trong chuỗi cung ứng được thiết lập nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của cả hệ thống chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, "Tianchangzhiyun", một nền tảng chuỗi cung ứng được xây dựng bởi Tập đoàn Tianneng. Nó có thể hiện thực hóa việc quản lý trực quan hậu cần chuỗi cung ứng và trong tương lai, nó cũng sẽ xây dựng một nền tảng dịch vụ chuỗi cung ứng tích hợp các giao dịch trực tuyến, thanh toán quỹ, dịch vụ hậu cần, dịch vụ tài chính và dịch vụ tư vấn để nâng cao hiệu quả và đảm bảo tính minh bạch của hệ thống chuỗi cung ứng cùng một lúc.

Luật Lao Động Và Nhân Quyền

Tập đoàn Tianneng Tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và các quy định toàn cầu như "Luật Lao động" trong việc tuyển dụng và sử dụng nhân viên toàn cầu. Công ty tích cực cố gắng tạo ra một môi trường làm việc đa dạng và công bằng cho nhân viên và thiết lập các hệ thống quản lý như "Quy định về quản lý nguồn nhân lực" và "Kiểm soát của Tập đoàn Tianneng và các biện pháp quản lý tuyển dụng của Tianneng" để làm rõ quyền của nhân viên và đảm bảo rằng tất cả nhân viên không bị phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, giới tính, khuyết tật, v.v. Tập đoàn Tianneng tuân thủ nghiêm ngặt các luật và quy định như "Luật an toàn lao động" và "Luật phòng chống bệnh nghề nghiệp" và kiên quyết một chiến lược định hướng con người trong quá trình phát triển.

Bảo Vệ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tập đoàn Tianneng ưu tiên phát triển R & D. Thành lập một nhóm đổi mới bao gồm các chuyên gia hàng đầu quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v., Ngành nghiên cứu liên quan đến pin năng lượng mới, vật liệu năng lượng mới, sản xuất thông minh và chu trình xanh, v.v. Tianneng cũng thành lập bộ phận Dự án và Sở hữu trí tuệ để giải quyết các ứng dụng của dự án liên quan.

Bảo Vệ Hành Tinh Xanh

Tập đoàn Tianneng đã khám phá một cách toàn diện một mô hình tăng trưởng xanh mới. Bắt đầu từ sản phẩm pin, nhà xưởng, nhà máy, công viên, tiêu chuẩn, chuỗi cung ứng thân thiện môi trường… với sự trợ giúp của dữ liệu lớn và công nghệ IoT. Nó đưa "sản xuất thông minh xanh" vào toàn bộ quá trình sản xuất và vận hành, dẫn dắt ngành phát triển theo hướng xanh, cao cấp và thông minh.